Kvalitet

Genom goda och noggrant följda rutiner i alla våra processer uppnås en kvalitetssäkring som vi, kunder och konsumenter alltid ska vara nöjda med. Vi arbetar enligt ett strikt egenkontrollprogram för livsmedelssäkerhet och samarbetar även med Anticimex, för bästa möjliga kontroll.

2011 blev vi BRC-certifierade. Varje år sedan dess genomgår vi en BRC-revision där mycket strikta krav ställs på kvalitet och livsmedelssäkerhet. BRC är en global och internationellt erkänd standard där ett omfattande kvalitetsarbete krävs för att bli certifierad. I Sverige är bara ett hundratal företag certifierade enligt standarden. En del analyser och kontroller gör vi i vårt eget laboratorium. Vad gäller mikrobiologiska och kemiska tester har vi avtal med Eurofins, en av världens största laboratoriegrupper.


Miljö

För oss är det även en självklarhet att värna om miljön. Vi har en strikt miljöpolicy och gör vårt yttersta för att minska vår miljöpåverkan. Bland annat är vi anslutna till REPA, vilket hjälper oss att fullgöra vårt producentansvar.

När vi projekterade vår anläggning var miljön och ett hållbart tänkande en självklarhet för oss. Därför valde vi att:

  • Installera LED-belysning. Från lager till kontor och produktion är all vår belysning från LED

  • Värme och kyla från bergvärme. 5000kvm är mycket att värma och kyla. Därför borrades flera tusen meter hål för bergvärme och flera bergvärmepumpar installerades. Nu värms och kyls hela anläggningen nästan uteslutande av bergvärme

  • Byggmaterial. Listan kan göras lång men några exempel är energiglas och superisolerande väggskivor

  • Installera Solceller på taket (sker under våren 2020)

Vår nya moderna anläggning ska vara så miljömässigt hållbar som möjligt och därför räcker det inte med ovanstående. Vi kommer fortfarande göra av med stora mängder energi och därför investerar vi i solpaneler. Just nu är vi mitt uppe i planeringen av en solcellsanläggning på vårt tak. Övergången till en värld som förlitar sig mer och mer på förnybar energi är något som vi på Famora Foods brinner starkt för och vill vara delaktiga i.

Satsningen på solceller är en viktig del av vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Målsättningen är att vi ska producera ungefär lika mycket energi som vi gör av med. I full drift kommer solcellsanläggningen att producera en bra bit över 200 000 kWh motsvarande elförbrukningen av hushållsel för 44 villor.


CSR-Corporate Social Responsibility (Socialt ansvarstagande)

Att värna om schyssta villkor, mänskliga rättigheter och goda förhållanden är otroligt viktigt för att bidra till en bättre värd. Vi har en uppförandekod som baseras på FN:s förklaring om mänskliga rättigheter. Alla våra producenter måste godkänna denna för att bli leverantör till oss. De förbinder sig också till att ta emot oanmälda besök av oss för att inspektera förhållandena på plats. I första hand arbetar vi med så kallade lågriskländer. När detta inte går försöker vi alltid se till att leverantören arbetar efter FN:s mänskliga rättigheter och är certifierade av tredjepart.